หนังไทยที่คนไทยควรดู

posted on 14 Aug 2008 20:44 by l3l2eeze-iizz

 

หอภาพยนตร์แห่งชาติ นับถือว่า ภาพยนตร์เป็นประดุจรัสมีแฉกหนึ่งของพระไตรรัตน์  ภาพยนตร์ไม่ว่าดีหรือเลว แต่หากเรารู้จักดู หรือดูดีๆ ก็เกิดปัญญา  ดุจดังบาลีภาษิต  ปญญายตถํ วิปสสติ  การเห็นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ดูดีๆมีปัญญา ดูด้วยปัญญาพาให้เห็นแจ้ง

หอภาพยนตร์แห่งชาติ จึงเปรียบดังอารามหรือวัดแห่งศาสนาภาพยนตร์ ซึ่งมีโรงหนังเป็นโบสถ์ โรงเก็บฟิล์มเป็นหอไตร  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์เป็นวิหาร  การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นไปเพื่อ ยังให้เกิดปัญญา 

เพื่อสนับสนุนการดูภาพยนตร์เพื่อยังให้เกิดปัญญา  หอภาพยนตร์แห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ทุกค่ำวันศุกร์ ที่ห้องประชุม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และบ่าย ๓ โมงวันเสาร์ที่ โรงหนังอลังการ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย ๕  เรียกชื่อว่า  "ภาพยนตร์ปุจฉา-วิสัชนา"   ซึ่งเป็นรายการฉายหนังให้ดูแล้วฟังคิดถามตอบ โดยมีพิธีกรและวิทยากรผู้สันทัดกรณีมาร่วมถามร่วมตอบอย่างที่เรียกว่า ปุจฉา - วิสัชนา

โดยในปีนี้ จะจัดฉายภาพยนตร์ต่าง ๆ ในหัวเรื่อง  "๑๐๐ ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู"  เริ่มจากวันศุกร์แรกของ ปี พ.. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

หนังไทยที่คนไทยควรดู

กรอบคิดคือ  ในบรรดาพยนตร์ที่เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งของชาติ ซึ่งยังมีภาพยนตร์นั้นเหลืออยู่ให้เราได้ชื่นชมในปัจจุบัน หากคัดเลือกเป็นตัวอย่างสัก ๑๐๐ เรื่อง เป็นบัญชีภาพยนตร์ที่คนไทยควรดู เพื่อให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจสังคมไทย เข้าใจหนังไทย และชื่นชมหนังไทย ในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

 

. เป็นผลงานสร้างโดยคนไทย

. เป็นตัวอย่างหรือตัวแทนให้คนไทยได้เรียนรู้จักตัวเอง รู้จักสังคมไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน ทั้งดี และเลว ทั้ง   

     จริง และเท็จ

.เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย                                                                                                                                                                                                                     

. เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมภาพยนตร์ไทย ทั้งที่เป็นมหรสพสินค้าขายความบันเทิง เป็นเครื่องมือสื่อสาร
             เป็น
งานศิลป  เป็นมรดกทางภูมิปัญญาขชาติ                                                                                  

 

 

สามารถโหลดรายชื่อหนังไทยที่คนไทยควรดู 100 อันดับได้ที่

http://www.thaifilm.com/inc/download.asp?file=../download/news1_100%20thai%20film.doc

edit @ 29 Aug 2008 08:47:15 by l3REEZE_iiZ

Comment

Comment:

Tweet

สุดยอด

#1 By (125.25.10.193) on 2009-10-28 10:40